Geometrické plány Louny Ing. Ladislav Polan

Nabízíme geometrické plány na rozdělení pozemků k realizování prodej pozemku. Geometrické plány na stavby ke kolaudacím staveb a jejich následného zápisu do katastru nemovitostí. Geometrické plány na věcné břemeno. Geometrické plány na vytyčenou nebo vlastníky odsouhlasenou hranici k zápisu této hranice do katastru nemovitostí.

Provozní doba:

Pondělí 8:00-12:00 13:00-16:00
Úterý 9:00-12:00 13:00-15:30
Středa 8:00-12:00 12:30-16:00
čtvrtek měření v terénu
Pátek jen pro objednané